Συνιστάται, 2020

Επιλογή Συντάκτη

Ορισμός Να εξασθενίσει

Τι ελαττώνει:

Η εξασθένηση είναι ένα μεταβατικό ρήμα που σημαίνει να γίνει πιο λεπτό ή να μειώσει την ένταση, την ποσότητα, τη δραστηριότητα, την επίδραση ή την αξία κάποιου ή κάτι τέτοιο.

Τα συνώνυμα του atenuar μπορούν να είναι: να εξασθενίσουν, να μετριάσουν, να ανακουφίσουν, να καθησυχαστούν, να μαλακώσουν, να αποδυναμωθούν, να μειώσουν, να αποδυναμωθούν, να μειωθούν, να αμβλυνθούν κλπ.

Ορισμένα αντωνύμια εξασθένησης είναι: επιδεινώνουν, ενισχύουν, ενισχύουν, ενισχύουν, εντείνουν, αυξάνουν, μεγεθύνουν, σφίγγουν, ανακατεύουν, εξαγνίζουν κ.λπ.

Η εξασθένηση μπορεί επίσης να μειώσει την ορατότητα ενός αντικειμένου, για παράδειγμα: εξασθένηση των ραγάδων ή εξασθένηση των μαύρων κύκλων.

Στα αγγλικά, το verb μπορεί να μεταφραστεί με εξασθένηση ή μετριασμό. Π.χ: Τους τελευταίους μήνες της ζωής του, πήρε ένα ισχυρό φάρμακο για να μετριάσει τον πόνο. Τους τελευταίους μήνες της ζωής του, πήρε ένα πολύ ισχυρό φάρμακο για να διευκολύνει τον πόνο.

Στο νομικό πλαίσιο, υπάρχουν ελαφρυντικοί παράγοντες της ποινής, δηλαδή η μείωση ή η μείωση της ποινής ή του βαθμού υπαιτιότητας του reú. Σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα της Βραζιλίας, εάν ένας εναγόμενος συνεργάζεται με τις έρευνες ή αν ομολογεί αυθόρμητα το έγκλημα, η ποινή του μπορεί να μετριαστεί.

Δημοφιλείς Αναρτήσεις, 2020

Δημοφιλείς Κατηγορίες

Top