Συνιστάται, 2020

Επιλογή Συντάκτη

Ορισμός Assepsia

Τι είναι η Asepsis:

Το Assepsia είναι το σύνολο των διαδικασιών που στοχεύουν στην πρόληψη της εισαγωγής παθογόνων μικροβίων σε έναν συγκεκριμένο οργανισμό, περιβάλλον και αντικείμενα. Είναι η φροντίδα με την καθαριότητα και την υγιεινή όλων όσων μας περιβάλλουν.

Η ασηψία των χεριών είναι αναμφίβολα μια πολύ σημαντική διαδικασία για την αποφυγή της εξάπλωσης μικροβίων που μπορούν να προκαλέσουν μολύνσεις, αφού τα χέρια είναι η κύρια οδός μετάδοσης μικροοργανισμών.

Δεδομένου ότι το δέρμα είναι μια δεξαμενή με πολλά παθογόνα μικρόβια, μπορούν να μεταφερθούν από μία επιφάνεια σε άλλη μέσω άμεσης επαφής (δέρματος με το δέρμα) ή έμμεσα μέσω μολυσμένων αντικειμένων και επιφανειών.

Διαφορά μεταξύ Assepsia και Antisepsis

Η ασηψία είναι η απουσία σηπτικών ουσιών (μολυσματικά ή παθογόνα βακτηρίδια και μικρόβια, για παράδειγμα) σε ορισμένα περιβάλλοντα, μέσω ενός συνόλου μέτρων που εμποδίζουν την είσοδο και τον πολλαπλασιασμό ρύπων.

Η αντισηπία είναι η απολύμανση της τοποθεσίας ή του οργανισμού που έχει ήδη μολυνθεί, μέσω προϊόντων (π.χ. μικροβιοκτόνων ή μικροβιοστατικών) που μειώνουν ή εξαλείφουν τους μικροοργανισμούς.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαφορά μεταξύ της ασηψίας και της αντισηψίας.

Νοσοκομειακή ασβεσσία

Η ασσεξία του νοσοκομείου στοχεύει στην αποφυγή ή απομάκρυνση της μόλυνσης αντικειμένων, εξοπλισμού και όλο το νοσοκομειακό υλικό, καθώς και σε προσωπικό υγείας που ασχολείται με ασθενείς.

Η έλλειψη άσηψης στο νοσοκομειακό περιβάλλον είναι η κύρια αιτία της εξάπλωσης λοιμώξεων από μικροοργανισμούς όπως ιοί, βακτηρίδια, πρωτόζωα και ούτω καθεξής.

Η ασηψία μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της απολύμανσης και της αποστείρωσης, η οποία πραγματοποιείται με την εφαρμογή ουσιών που συμβάλλουν στην καταστροφή των μολυσματικών παραγόντων.

Δείτε επίσης: η έννοια της απολύμανσης.

Δημοφιλείς Αναρτήσεις, 2020

DLL

Δημοφιλείς Κατηγορίες

Top