Συνιστάται, 2020

Επιλογή Συντάκτη

PGU

Ορισμός Επιχειρηματική δεοντολογία

Τι είναι η επιχειρηματική δεοντολογία:

Η επιχειρηματική δεοντολογία είναι ο κλάδος δεοντολογίας που συνδέεται άμεσα με τις επιχειρήσεις, ο οποίος αναφέρεται στη δεοντολογική συμπεριφορά των εταιρειών, δηλαδή στον ηθικά ορθό τρόπο που οι επιχειρήσεις αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους.

Η ίδια η ηθική αναφέρεται στη θεωρία της δίκαιης και ηθικής δράσης, που συχνά έχει ισοδύναμο νόημα με την ηθική φιλοσοφία. Η ηθική έχει επίσης τη λειτουργία της ανακάλυψης των κυρίαρχων αντιλήψεων της ηθικής και της προέλευσής της. Ο βασικός πυρήνας της περιγραφικής δεοντολογίας είναι η ανάλυση της ηθικής εμπειρίας (ηθική συνείδηση, καθήκον, ευθύνη, απόφαση κλπ.) Και είδη δράσης που αντιστοιχούν στις διάφορες αξίες (ηθική εργασίας, πρόθεση, ευθύνη, επιτυχία κλπ.). .).

Με τον ίδιο τρόπο που η ηθική καθορίζει τους νόμους που καθορίζουν την ηθική συμπεριφορά της προσωπικής και συλλογικής ζωής, η επιχειρηματική δεοντολογία καθορίζει την ηθική συμπεριφορά μιας επιχείρησης, δημόσιας ή ιδιωτικής.

Η επιχειρηματική δεοντολογία ενισχύει μια εταιρία, ενισχύοντας τη φήμη της και έχοντας επίσης θετικό αντίκτυπο στην κατώτατη γραμμή της. Μια εταιρεία που θα ανταποκρίνεται σε ορισμένα ηθικά πρότυπα θα αυξηθεί και θα ευνοήσει την κοινωνία, τους προμηθευτές της, τους πελάτες της, τους υπαλλήλους, τους εταίρους της και ακόμη και την κυβέρνηση. Η επιχειρηματική ηθική είναι μια βασική πρακτική μιας εταιρείας, όπως και η κοινωνική ευθύνη και η κοινωνικο-περιβαλλοντική ευθύνη.

Ένα από τα μεγάλα οφέλη της επιχειρηματικής δεοντολογίας είναι ότι αναγνωρίζεται και εκτιμάται από τον πελάτη και δημιουργείται μια σχέση εμπιστοσύνης. Αυτή η σχέση, με βάση την ικανοποίηση του πελάτη, θα αποφέρει κέρδος για την εταιρεία, βοηθώντας την στην επίτευξη των στόχων της. Ωστόσο, η εμπιστοσύνη με τον πελάτη είναι κάτι που χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα για να επιτευχθεί και μπορεί να χαθεί με κάποιο λάθος στην επιχείρηση.

Η επιχειρηματική δεοντολογία είναι ο λόγος ύπαρξης μιας επιχείρησης και οι επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν δεοντολογικά, για παράδειγμα, προσπαθώντας να κερδίσουν εύκολα χρήματα εξαπατώντας τους πελάτες, είναι καταδικασμένοι να αποτύχουν.

Επιχειρηματική δεοντολογία και κοινωνική ευθύνη

Οι επιτυχημένες και αναπτυσσόμενες εταιρείες είναι εταιρείες που έχουν έντονη αίσθηση κοινωνικής ευθύνης, δημιουργώντας συχνά προγράμματα για αυτόν τον τομέα. Η κοινωνική ευθύνη είναι ο καρπός της ηθικής συμπεριφοράς και δείχνει ότι η εταιρεία φροντίζει, ότι είναι αλληλέγγυα και ότι δεν φοβάται να δεσμευτεί σε κοινωνικές αιτίες. Έτσι, η ηθική και η κοινωνική ευθύνη συμβαδίζουν συχνά και είναι μια στρατηγική επέκτασης των επιχειρήσεων.

Δημοφιλείς Αναρτήσεις, 2020

DLL

Δημοφιλείς Κατηγορίες

Top