Συνιστάται, 2019

Επιλογή Συντάκτη

Ορισμός Copyleft

Τι είναι το Copyleft:

Το Copyleft σημαίνει το δικαίωμα άδειας για την αντιγραφή ενός έργου από άλλους χρήστες, παρέχοντας την ελευθερία αντιγραφής, τροποποίησης και αναδιανομής, απαιτώντας τη διατήρηση αυτού του δικαιώματος σε όλες τις τροποποιημένες εκδόσεις.

Ο όρος "copyleft" αποτελείται από τις αγγλικές λέξεις " αντίγραφο ", που σημαίνει "αντίγραφο" και " αριστερά ", που σημαίνει "αριστερά". Κυριολεκτικά, θα ήταν "αριστερό αντίγραφο", αλλά συνήθως ο όρος μεταφράζεται "επιτρέπεται η αντιγραφή".

Το Copyleft προκύπτει από τη λέξη με "πνευματικά δικαιώματα", το δικαίωμα αντιγραφής, στην περίπτωση αυτή, την εκχώρηση δικαιωμάτων στον ιδιοκτήτη που εμποδίζει την μη εξουσιοδοτημένη αναπαραγωγή του έργου. Το Copyleft μεταφέρει ακριβώς την ιδέα ότι θα υπάρχει πάντα εγγύηση για την ελευθερία των χρηστών να αναπαράγουν το έργο.

Πολύ χρησιμοποιούμενος στον υπολογισμό, το copyleft υιοθετείται από προγραμματιστές που αναπτύσσουν νέο λογισμικό και θέλουν να βελτιωθεί από την κοινότητα των χρηστών.

Το λογισμικό καταχωρείται χρησιμοποιώντας μια άδεια ελεύθερου λογισμικού, παρέχοντας το δικαίωμα σε οποιοδήποτε άτομο να αντιγράψει, να χρησιμοποιήσει, να τροποποιήσει και να αναδιανείμει τον πηγαίο κώδικα του προγράμματος. Με αυτό τον τρόπο, ο κώδικας μπορεί να έχει ελεύθερη πρόσβαση και να τροποποιείται από τους χρήστες. Οι όροι άδειας χρήσης και το όνομα του δημιουργού του λογισμικού εμφανίζονται συνήθως στον κώδικα.

Οι τροποποιημένες εκδόσεις ενός έργου θα συνδέονται πάντοτε με τη συμφωνία αδειοδότησης.

Δημοφιλείς Κατηγορίες

Top