Συνιστάται, 2020

Επιλογή Συντάκτη

Ορισμός Υπόθεση

Τι είναι η Υπόθεση:

Υπόθεση είναι η υπόθεση κάτι που μπορεί (ή δεν μπορεί) να είναι εύλογο, ότι είναι δυνατόν να επαληθευτεί, από το οποίο εξάγεται ένα συμπέρασμα. Δημοφιλώς, ο όρος χρησιμοποιείται συνώνυμα με την κερδοσκοπία, την πιθανότητα ή τη δυνατότητα να συμβεί κάτι.

Στην επιστημονική και ακαδημαϊκή έρευνα, για παράδειγμα, μια υπόθεση αντιστοιχεί σε μια δυνατότητα εξήγησης για μια συγκεκριμένη αιτία της μελέτης. Ένα ερευνητικό αντικείμενο μπορεί να έχει πολλές διαφορετικές υποθέσεις και είναι ευθύνη του ερευνητή να εφαρμόσει πειράματα και άλλες μεθόδους απόδειξης για να διαπιστώσει ποιες υποθέσεις είναι πιο πιθανές ή αληθείς.

Για να επεξεργαστούμε μια υπόθεση εργασίας, πρώτα είναι απαραίτητο να οριοθετήσουμε το αντικείμενο της μελέτης και να συγκεντρώσουμε τις υποθέσεις που είναι κατάλληλες ως απάντηση στην έρευνα. Αφού συγκεντρώσουμε όλες τις πιθανότητες (υποθέσεις), είναι απαραίτητο να κάνουμε τα σωστά πειράματα, σύμφωνα με τις μεθοδολογίες που επιλέξαμε, για να αποδείξουμε ή να διαψεύσουμε τις υποθέσεις που τέθηκαν.

Ετυμολογικά, αυτή η λέξη προκύπτει από την αντιπαράθεση των ελληνικών όρων hypo (κάτω) και της διατριβής, η σημασία της οποίας στη γλώσσα αυτή αποδόθηκε σε αυτό που αποτελούσε τη βάση ή την αρχή της διατήρησης των νόμων.

Στα Μαθηματικά, οι υποθέσεις είναι το σύνολο των αρχικών συνθηκών από τις οποίες, με βάση μια λογική λογική, αναπτύσσεται η επίδειξη ενός συγκεκριμένου αποτελέσματος, καταλήγοντας σε μια διατριβή.

Μερικά από τα κύρια συνώνυμα της υπόθεσης είναι: υπόθεση, προϋπόθεση, προϋπόθεση, θεωρία, διατριβή, πρόγνωση, πρόγνωση, δυνατότητα, περίσταση, κατάσταση και πιθανότητα.

Δείτε επίσης: Κοίμηση της Θεοτόκου.

Επιστημονική υπόθεση

Οι επιστημονικές υποθέσεις, γενικά, είναι οι χώροι μέσα σε μια δεδομένη θεωρία, που μπορούν να επικυρωθούν βάσει μιας επιστημονικής μεθόδου, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση νέων υποθέσεων.

Μια επιστημονική υπόθεση είναι μια κερδοσκοπική πρόταση που είναι αποδεκτά αποδεκτή ως αφετηρία μιας έρευνας. Η αλήθεια ή η παραίτηση της υπόθεσης καθορίζεται από τη συλλογιστική ή την εμπειρία. Στην πρόταση: "Τα κουτάβια και οι σαρδέλες είναι ψάρια", υπάρχει μια ψευδή και αληθινή δήλωση και είναι δυνατόν να αποδειχθεί ότι ένα σκυλί είναι θηλαστικό και όχι ψάρι.

Εάν επιβεβαιωθεί μια υπόθεση, γίνεται το θεμέλιο μιας επιστημονικής θεωρίας, αν είναι αντίθετη, γίνεται αντιναυτικό .

Δείτε επίσης: η έννοια του CBT.

Υπόθεση Gaia

Η υπόθεση της Γαίας, που συντάχθηκε από τον Αγγλό περιβαλλοντολόγο Τζέιμς Λάβλοκ, δηλώνει ότι ο πλανήτης Γη είναι ένας υπεροργανισμός, προικισμένος με ικανότητα αυτορρύθμισης.

Null hypothesis

Η μηδενική υπόθεση είναι μια έννοια του πεδίου των στατιστικών και της πιθανότητας, η οποία δηλώνει ότι μια υπόθεση θεωρείται αληθής μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο.

Υπόθεση του Riemann

Η υπόθεση Riemann, που διατυπώθηκε από τον γερμανό μαθηματικό Bernhard Riemann, προτείνει ότι τα μηδενικά της κρίσιμης γραμμής δεν είναι πραγματικά και είναι διατεταγμένα συμμετρικά σε σχέση με τον πραγματικό άξονα και σε σχέση με την κρίσιμη γραμμή.

Αυτή η υπόθεση που σχετίζεται με τους πρωταρχικούς αριθμούς είναι πιθανώς ένα από τα πιο διάσημα άλυτα προβλήματα στα μαθηματικά. Η επίλυσή του θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στους τομείς της Θεωρίας της Πληροφορίας και της Φυσικής.

Δημοφιλείς Αναρτήσεις, 2020

Δημοφιλείς Κατηγορίες

Top