Συνιστάται, 2020

Επιλογή Συντάκτη

Ορισμός Ενδυνάμωση

Τι είναι η ενδυνάμωση:

Η ενδυνάμωση είναι η συλλογική κοινωνική δράση της συμμετοχής σε συζητήσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της κοινωνικής συνείδησης των κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων .

Αυτή η συνειδητοποίηση καθιστά δυνατή την απόκτηση της ατομικής χειραφέτησης αλλά και της συλλογικής συνείδησης που είναι απαραίτητη για την υπέρβαση της κοινωνικής εξάρτησης και της πολιτικής κυριαρχίας.

Η ενδυνάμωση δίνει δύναμη και αξιοπρέπεια σε όποιον θέλει την ιδιότητα του πολίτη και ιδιαίτερα στην ελευθερία να αποφασίζει και να ελέγχει το πεπρωμένο του, με υπευθυνότητα και σεβασμό προς τον άλλον.

Σε αυτό το πλαίσιο, υπάρχει η έννοια της κοινωνικής ενδυνάμωσης, η οποία υποβαθμίζει την ενδυνάμωση μιας κοινότητας, καθιστώντας τα πάντα πιο δημοκρατικά και εξουσιοδοτώντας τον γενικό πληθυσμό να έχει τη γνώμη και τη δύναμη λήψης αποφάσεων.

Η κοινωνική ενδυνάμωση πρέπει να νοηθεί ως μια διαδικασία με την οποία μπορούν να πραγματοποιηθούν μεταμορφώσεις στις κοινωνικές, πολιτικές, πολιτιστικές, οικονομικές και εξουσιαστικές σχέσεις.

Ένα άλλο νόημα για την ενδυνάμωση είναι ο όρος της εξουσιοδότησης στην Αγγλία, ο οποίος μπορεί να μεταφραστεί ως "μεταβίβαση εξουσίας", η οποία συνίσταται σε μια προσέγγιση εργασίας έργων που βασίζονται στην ανάθεση εξουσιών λήψης αποφάσεων, αυτονομίας και εταιρείες.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την έννοια της ενδυνάμωσης.

Ενδυνάμωση των γυναικών

Είναι μια έννοια που είναι επίσης γνωστή ως "ενδυνάμωση των γυναικών". Αποτελείται από τη σύλληψη της εξουσίας των γυναικών ως τρόπο να ζητηθεί η ισότητα των φύλων στους διάφορους τύπους κοινωνικών δραστηριοτήτων, με δημοκρατικό και υπεύθυνο τρόπο.

Η χειραφέτηση των γυναικών είναι επίσης μια πρόκληση στις πατριαρχικές σχέσεις, σε σχέση με την κυρίαρχη δύναμη του ανθρώπου και τη διατήρηση των προνομίων του φύλου.

Η ιδέα αυτή αγωνίζεται για μια αλλαγή στην παραδοσιακή κυριαρχία των ανδρών πάνω στις γυναίκες, που τους εγγυάται αυτονομία όσον αφορά τον έλεγχο του σώματός τους, τη σεξουαλικότητά τους, την ελευθερία τους και ούτω καθεξής.

Μάθετε περισσότερα για τη σημασία της χειραφέτησης των γυναικών.

Δείτε επίσης: το νόημα της Sorority.

Δημοφιλείς Αναρτήσεις, 2020

Δημοφιλείς Κατηγορίες

Top