Συνιστάται, 2020

Επιλογή Συντάκτη

OEM

Ορισμός Ανθρώπινα δικαιώματα

Τι είναι τα Ανθρώπινα Δικαιώματα:

Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι όλα τα δικαιώματα που σχετίζονται με την εξασφάλιση μιας αξιοπρεπούς ζωής σε όλους τους ανθρώπους. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι δικαιώματα που εγγυώνται στο άτομο για το απλό γεγονός ότι είναι ανθρώπινο.

Έτσι, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι όλα βασικά δικαιώματα και ελευθερίες που θεωρούνται θεμελιώδη για την αξιοπρέπεια. Πρέπει να διασφαλίζονται σε όλους τους πολίτες, από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και χωρίς κανενός είδους διακρίσεις, όπως το χρώμα, η θρησκεία, η εθνικότητα, το φύλο, ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η πολιτική.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν το σύνολο των καθολικών εγγυήσεων και αξιών που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της αξιοπρέπειας, η οποία μπορεί να οριστεί με ένα ελάχιστο σύνολο συνθηκών μιας αξιοπρεπούς ζωής.

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν εγγυήσεις για την προστασία των ανθρώπων από ενέργειες ή αδράνεια των κυβερνήσεων που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα είναι το δικαίωμα στη ζωή, η ελευθερία έκφρασης της γνώμης και της θρησκείας, το δικαίωμα στην υγεία, την εκπαίδευση και την εργασία.

Προέλευση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Η έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει αλλάξει καθόλη τη διάρκεια της ιστορίας, αλλά υπάρχουν ορισμένα γεγονότα που ήταν πολύ σημαντικά στην εξέλιξη αυτών των δικαιωμάτων.

Το πρώτο ιστορικό ιστορικό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι περίπου 500 χρόνια πριν από τον Χριστό, όταν ο Κύρος, βασιλιάς των Περσών, κήρυξε την ελευθερία των δούλων και ορισμένα άλλα δικαιώματα της ισότητας των ανθρώπων. Αυτά τα δικαιώματα καταγράφηκαν σε ένα έργο που ονομάζεται Cyrus Cylinder.

Η δημιουργία της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων της Βιρτζίνιας στις Ηνωμένες Πολιτείες (1776) και της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη (1789) στη Γαλλία είναι επίσης σημαντικά γεγονότα για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η δημιουργία των Ηνωμένων Εθνών το 1945 αποτελεί επίσης μέρος της ιστορίας της εξέλιξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι σημαντικό επειδή ένας από τους στόχους του ΟΗΕ είναι να εργαστεί για να διασφαλίσει την αξιοπρέπεια όλων των λαών και να μειώσει τις παγκόσμιες ανισότητες.

Λίγο αργότερα, το 1948, ο ΟΗΕ ενέκρινε τη δημιουργία της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Και το 1966 δημιουργήθηκαν δύο ακόμη έγγραφα: το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα.

Σήμερα υπάρχουν αρκετές οργανώσεις και κινήματα που στοχεύουν στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως:

 • Διεθνής Αμνηστία,
 • Υπηρεσία Ειρήνης και Δικαιοσύνης στη Λατινική Αμερική,
 • Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα,
 • Το Human Rights Watch,
 • Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.

Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων

Το 1948, τα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ) δημιούργησαν την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (UDHR). Το έγγραφο αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα και περιέχει τις βασικές αρχές που σχετίζονται με την εγγύηση αυτών των δικαιωμάτων.

Το UDHR είναι σημαντικό παγκοσμίως, διότι θεωρείται το έγγραφο που σηματοδοτεί την αρχή της παγκόσμιας συνειδητοποίησης και ανησυχίας για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θεωρεί τη Διακήρυξη ως το ιδανικό πρότυπο για όλους τους λαούς να επιτύχουν σεβασμό για αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες.

Το UDHR δηλώνει ότι όλα τα ανθρώπινα όντα γεννιούνται ελεύθερα και ότι είναι ίσα με την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Επιπλέον, η υιοθέτηση της Διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών στοχεύει επίσης στην αποφυγή των πολέμων μεταξύ των χωρών, στην προώθηση της παγκόσμιας ειρήνης και στην ενίσχυση της προστασίας των ανθρωπιστικών δικαιωμάτων.

Χαρακτηριστικά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Γνωρίστε τα κύρια χαρακτηριστικά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων:

 • η κύρια λειτουργία του είναι να εγγυηθεί την αξιοπρέπεια όλων των ανθρώπων,
 • είναι καθολικές: ισχύουν για όλους τους ανθρώπους, χωρίς κανενός είδους διάκριση ή διαφοροποίηση,
 • είναι αλληλένδετα: όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να εφαρμόζονται εξίσου, η έλλειψη ενός δικαιώματος μπορεί να επηρεάσει άλλους,
 • δεν είναι διαθέσιμα: σημαίνει ότι ένα άτομο δεν μπορεί να παραιτηθεί από τα δικαιώματά του,
 • είναι απαράδεκτα: σημαίνει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν έχουν προθεσμία και δεν χάνουν την εγκυρότητά τους.

Νόμους περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Τα ανθρώπινα δικαιώματα αντιμετωπίζονται σε διάφορους διεθνείς νόμους, συμβάσεις, συμφωνίες και συνθήκες. Εκτός από την ύπαρξη νόμων για το θέμα αυτό, είναι καθήκον κάθε κράτους να έχει τους δικούς του νόμους που να διασφαλίζουν ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα γίνονται σεβαστά και εφαρμόζονται.

Γνωρίστε μερικούς νόμους που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα:

 • Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 • Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (1966)
 • Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα (1966).

Το ομοσπονδιακό Σύνταγμα του 1988, στο άρθρο 5, καθορίζει ποια είναι τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι εγγυήσεις των πολιτών. Δείτε μερικά:

 • την ισότητα των δικαιωμάτων και των καθηκόντων μεταξύ γυναικών και ανδρών,
 • την απαγόρευση των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης μεταχείρισης,
 • της ελευθερίας της σκέψης, των πεποιθήσεων και της θρησκείας,
 • απαγόρευση της λογοκρισίας,
 • προστασία της ιδιωτικής ζωής, προστασία της ιδιωτικής ζωής, τιμή και εικόνα,
 • τηλέφωνο και εμπιστευτικότητα αλληλογραφίας,
 • την ελευθερία επιλογής του επαγγέλματος,
 • την ελεύθερη κυκλοφορία εντός της χώρας,
 • το δικαίωμα ιδιοκτησίας και κληρονομίας,
 • εγγυημένη πρόσβαση στη δικαιοσύνη,
 • ο ρατσισμός, τα βασανιστήρια και η διακίνηση ναρκωτικών είναι μη εγκληματικά εγκλήματα,
 • απαγόρευση της θανατικής ποινής,
 • κανένας Βραζιλιάνος δεν μπορεί να εκδοθεί.

Αν και υπάρχουν αρκετοί νόμοι που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι δεν περιορίζονται σε αυτά που προβλέπονται από το νόμο. Άλλα δικαιώματα μπορούν να συμπεριληφθούν ως ανθρώπινα δικαιώματα με την πάροδο του χρόνου και ανάλογα με τις ανάγκες, τους κοινωνικούς μετασχηματισμούς και τον τρόπο ζωής της κοινωνίας.

Δείτε επίσης τις 10 αρχές των δικαιωμάτων του παιδιού.

Ανθρώπινα δικαιώματα, ιθαγένεια και δημοκρατία

Η ιθαγένεια είναι η άσκηση των πολιτικών, πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που προβλέπονται στο Σύνταγμα. Η άσκηση της ιδιότητας του πολίτη πρέπει να έχει επίγνωση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους να είναι σε θέση να καταπολεμήσουν και να χρεώσουν για την εφαρμογή τους και την εγγύηση του κράτους.

Για να ασκούν πλήρως την ιδιότητα του πολίτη, τα μέλη μιας κοινωνίας πρέπει να απολαμβάνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα θεμελιώδη δικαιώματα, τόσο ατομικά όσο και συλλογικά.

Η πλήρης ιθαγένεια και η ισότητα μεταξύ των πολιτών είναι μέρος της έννοιας της δημοκρατίας, η οποία προβλέπει τη συμμετοχή όλων στην κοινωνία επί ίσοις όροις.

Έτσι, η ισότητα, η διατήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η αξιοπρέπεια και η ιθαγένεια είναι θεμελιώδεις για τη διασφάλιση της δημοκρατίας σε οποιοδήποτε έθνος.

Μάθετε περισσότερα για το νόημα της ιθαγένειας και των κοινωνικών δικαιωμάτων και δείτε επίσης την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τους τρόπους άσκησης της ιδιότητας του πολίτη.

Δημοφιλείς Κατηγορίες

Top