Συνιστάται, 2020

Επιλογή Συντάκτη

Ορισμός Zenith

Τι είναι ο Zenith:

Το Zenith αποτελεί σημείο αναφοράς για την παρατήρηση του ουρανού, μια έννοια που χρησιμοποιείται στις φυσικές επιστήμες, κυρίως στην αστρονομία.

Το Zenith ορίζεται ως το σημείο ακριβώς πάνω από ένα συγκεκριμένο σημείο, δηλαδή, από ένα σημείο σε μια οριζόντια επιφάνεια υπάρχει μια φανταστική γραμμή κάθετη στο επίπεδο, το σημείο πάνω από τη σφαίρα είναι το zenith.

Υπάρχει και μια άλλη σημασία για τη λέξη zenith, η οποία προέρχεται από μια έκφραση στα αραβικά, που σημαίνει "κατεύθυνση του κεφαλιού" ή "τρόπος πάνω από το κεφάλι".

Ο όρος zenith μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον ορισμό του υψηλότερου σημείου στον ουρανό όπου ένα ουράνιο αντικείμενο περνά στην εμφανή του τροχιά.

Στην αστρονομία, το zenith ορίζει έναν από τους άξονες του οριζόντιου συστήματος συντεταγμένων, όπου το ύψος ενός αντικειμένου μετράται σε μοίρες από τον ορίζοντα, που αντιστοιχεί πάντα σε 90 °.

Ηλιακή ζενίθ

Υπάρχει επίσης η ηλιακή ακτινοβολία, η οποία είναι όταν ο ήλιος είναι ακριβώς πάνω από τα δέντρα, αυτό συμβαίνει συνήθως στο ηλιακό μεσημέρι.

Το ζενίθ του ήλιου στη γη συμβαίνει μόνο δύο φορές το χρόνο και μόνο στα γεωγραφικά πλάτη μεταξύ του Τροπικού του Καρκίνου και του Τροπικού του Αιγόκερου.

Zenith και Nadir

Το Nadir θεωρείται το αντίθετο από το ζενίθ, δηλαδή το ουράνιο σημείο αναφοράς που αντιτίθεται στο ζενίθ.

Καθώς το ζενίθ θεωρείται ως η υψηλότερη περιοχή πάνω από το κεφάλι του παρατηρητή του ουρανού ουρανού, το νάιτρι αποτελείται από το χαμηλότερο σημείο, το οποίο βρίσκεται κάτω από τα πόδια του ίδιου παρατηρητή.

Αυτός ο όρος προέρχεται επίσης από το αραβικό nadeer ή nathir, το οποίο κυριολεκτικά σημαίνει "αντίθετο".

Δείτε επίσης την έννοια του Azimuth.

Δημοφιλείς Κατηγορίες

Top