Συνιστάται, 2020

Επιλογή Συντάκτη

GVT

Ορισμός Μονομερές

Τι είναι μονομερές:

Η μονόπλευρη είναι κάτι που βρίσκεται μόνο στη μία πλευρά, η οποία κλίνει προς τη μία πλευρά μόνο ή εξυπηρετεί μόνο μία πλευρά. Η λέξη μονότονη σχηματίζεται από το πρόθεμα "uni", που σημαίνει "ένα", "ενιαίο", συν τη λέξη "πλευρική" έννοια.

Το μονομερές μέτρο είναι εκείνο που εξυπηρετεί μόνο τους λόγους και τα συμφέροντα μόνο ενός από τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ο μονόπλευρος φωτισμός είναι ένας που κατευθύνεται μόνο στη μία πλευρά, ο οποίος φωτίζει μόνο μία πλευρά.

Φρουρά μονομερή, είναι η επιμέλεια των παιδιών, όταν πέφτει σε έναν από τους γονείς, μετά το διαχωρισμό του ζευγαριού.

Στον νομικό τομέα, η μονομερής είναι μια σύμβαση στην οποία μόνο ένα μέρος έχει υποχρεώσεις έναντι του άλλου. Μια μονομερής διαπραγμάτευση είναι μια απόφαση που ωφελεί μόνο μία πλευρά, είναι ένα είδος διαπραγμάτευσης όπου τα συμφέροντα ενός από τους εμπλεκόμενους αποτιμώνται εις βάρος του άλλου, δηλαδή, ότι χωρίς τη συμμετοχή άλλου προσώπου, η μία πλευρά παίρνει την απόφαση που φαίνεται πιο κατάλληλη.

Δημοφιλείς Αναρτήσεις, 2020

Δημοφιλείς Κατηγορίες

Top