Συνιστάται, 2020

Επιλογή Συντάκτη

Ορισμός Για να εμφανιστεί

Τι είναι η γνώμη:

Η γνώμη είναι η εξειδικευμένη εκδήλωση για ένα συγκεκριμένο θέμα.

Από νομική άποψη, η γνώμη είναι η κατανόηση που έχει εκδοθεί από νομικό με εξουσία σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Πρόκειται για ένα νομικό έγγραφο που ζητείται βάσει δικαστικής απόφασης.

Το ρήμα για να εμφανιστεί, στην προέλευσή του, σημαίνει αυτό που έχει την εμφάνιση ή την εμφάνιση κάτι. Ως ουσιαστικό, μια γνώμη αντιστοιχεί σε αυτό που, σύμφωνα με την τεχνική αξιολόγηση, φαίνεται κατάλληλο. Δηλαδή, φαίνεται σωστό.

Η γνωμοδότηση είναι να εκφράσει κάτι περισσότερο από μια γνώμη, είναι να εκφράζεται με ενημερωμένο τρόπο. Σκοπός του είναι να διευκρινίσει σαφώς και με ακρίβεια το θέμα σε ένα άλλο μέρος των οποίων οι τεχνικές γνώσεις δεν είναι ίδιες με τη γνώμη.

Τεχνικές συμβουλές είναι η επαγγελματική αξιολόγηση κάτι. Στον τομέα της υγείας εμφανίζεται επίσης, που ονομάζεται ιατρική άποψη ή ψυχολογική άποψη, ανάλογα με το θέμα και τον επαγγελματία να εκδώσει τη γνώμη.

Αν και νομικές συμβουλές, το έγγραφο μπορεί να εκδοθεί από δημόσιο φορέα, όπως ο εισαγγελέας, για παράδειγμα. Μπορεί να εκδίδεται από ιδιώτες δικηγόρους, όπως δικηγόρο ή νομικό σύμβουλο. Οι νομικές γνωμοδοτήσεις στις οποίες βασίζεται η γνώμη πρέπει να έχουν νομική βάση, βασισμένη στη νομολογία ή ακόμα και σε δογματική βάση.

Δημοφιλείς Αναρτήσεις, 2020

DLL

Δημοφιλείς Κατηγορίες

Top