Συνιστάται, 2020

Επιλογή Συντάκτη

Ορισμός Θερμική ενέργεια

Τι είναι η Θερμική Ενέργεια:

Η θερμική ενέργεια είναι μια μορφή ενέργειας που σχετίζεται με τις υψηλές θερμοκρασίες και τη θερμότητα.

Η θερμική ενέργεια σχηματίζεται ως συνέπεια της κινητικής ενέργειας (κίνησης) των μορίων και των σωματιδίων ενός δεδομένου σώματος.

Όσο μεγαλύτερη είναι η κίνηση αυτών των σωματιδίων, τόσο μεγαλύτερη είναι η θερμοκρασία και, κατά συνέπεια, όσο πιο έντονη η θερμική ενέργεια θα απελευθερωθεί.

Η θερμότητα αποτελείται ακριβώς από τη μετάδοση της θερμικής ενέργειας από το ένα σώμα στο άλλο. Αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνει μέσω ακτινοβολίας, αγωγιμότητας ή μεταφοράς .

Η θερμοδυναμική είναι ο τομέας της έρευνας που είναι υπεύθυνος για τη μελέτη της θερμικής ενέργειας.

Σε ένα πρακτικό παράδειγμα, σύμφωνα με τις αρχές της θερμοδυναμικής, όταν δύο σώματα με διαφορετικές θερμοκρασίες είναι σε επαφή, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, παρατηρείται ότι και οι δύο θερμοκρασίες είναι ίσες.

Το σώμα με υψηλότερη θερμοκρασία μεταφέρει θερμότητα, δηλαδή θερμική ενέργεια, στο σώμα χαμηλότερης θερμοκρασίας.

Ο Benjamim Thompson και ο James Prescott Joule ήταν μερικοί από τους πρωτοπόρους στον τομέα αυτό. Στην πραγματικότητα, τα joules (J) χρησιμοποιήθηκαν ως το όνομα της μονάδας μέτρησης όταν πρόκειται για θερμότητα ως ενέργεια, σύμφωνα με το διεθνές σύστημα θερμοδυναμικής.

Τα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια παράγουν ηλεκτρική ενέργεια με βάση τη θερμική ενέργεια. Αυτή η διαδικασία απαιτεί τη χρήση καυσίμων πρώτων υλών (όπως πετρέλαιο, βενζίνη, φυσικό αέριο ή άνθρακα).

Πλεονεκτήματα της θερμικής ενέργειας

  • Μπορεί να ληφθεί από τον ήλιο (ηλιακή ενέργεια), δεν ρυπαίνει το περιβάλλον.
  • Αποκτήθηκε από καύση ξύλου, μια φτηνή πρώτη ύλη που βρέθηκε οπουδήποτε.
  • Μπορεί να ληφθεί μέσω φυσικού αερίου, το οποίο είναι λιγότερο ρυπογόνο από το πετρέλαιο και τα παράγωγα του άνθρακα.
  • Πρόκειται για μια γρήγορη και ανέξοδη εναλλακτική λύση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, σε σύγκριση με τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια, για παράδειγμα.

Μάθετε περισσότερα για τη σημασία της ηλιακής ενέργειας.

Μειονεκτήματα της θερμικής ενέργειας

  • Η καύση ορυκτών καυσίμων, που χρησιμοποιείται για να πάρει αυτή την ενέργεια, προκαλεί πολλή ρύπανση.
  • Απελευθέρωση μεγάλων ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα (CO2).
  • Βοηθά στην αύξηση του φαινομένου του θερμοκηπίου.
  • Προκαλεί αποδάσωση και ασυνείδητη καταγραφή των δασών για την εξόρυξη ξύλου.

Δείτε επίσης την έννοια της πυρηνικής ενέργειας.

Δημοφιλείς Αναρτήσεις, 2020

Δημοφιλείς Κατηγορίες

Top