Συνιστάται, 2020

Επιλογή Συντάκτη

Ορισμός Κατανόηση

Τι είναι η κατανόηση:

Η κατανόηση είναι η πράξη της κατανόησης, της κατανόησης και της αφομοίωσης κάτι . Θεωρείται μια γνωστική διαδικασία, όπου είναι απαραίτητο να ερμηνεύεται ένα συγκεκριμένο πράγμα έτσι ώστε να μπορεί αργότερα να γίνει κατανοητό από το άτομο.

Η σωστή ορθογραφία αυτής της λέξης είναι η κατανόηση και όχι η " κατανόηση" (με ç).

Όταν λέτε ότι ένα άτομο έχει την κατανόηση κάτι, αυτό σημαίνει ότι είναι προικισμένος με το τέλειο πνευματικό πεδίο για το θέμα.

Η κατανόηση μπορεί να αντιπροσωπεύει ακόμα την αίσθηση καλοσύνης και εφησυχασμού από κάποιον, δηλαδή όταν υπάρχει κατανόηση των συναισθημάτων κάποιου άλλου ατόμου. Στην πραγματικότητα, αυτή είναι μια ερμηνεία που χρησιμοποιεί η φιλοσοφία για να αναφερθεί στην ενσυναίσθητη συμπεριφορά των ανθρώπων που αναλύουν διαφορετικές κοινωνικές, ιδεολογικές, πολιτιστικές κ.λπ. διαδικασίες.

Μάθετε περισσότερα για την Εμπάθεια.

Μερικά από τα κύρια συνώνυμα της κατανόησης είναι: η κατανόηση, η σαφήνεια, η αντίληψη, η ευαισθητοποίηση, η εμπλοκή, η αφομοίωση, η διάκριση, η εφησυχασμός, η επιείκεια, η ανεκτικότητα και το όραμα.

Από την άλλη πλευρά, τα κύρια αντωνύμια κατανόησης είναι: η άγνοια, η παρεξήγηση, η παρανόηση, η άγνοια, η περιπλοκή, η περιφρόνηση, η αδιαλλαξία και η αποστροφή.

Κατανόηση και ερμηνεία

Για να υπάρχει η κατανόηση κάτι, όπως ένα κείμενο, για παράδειγμα, η ερμηνεία του είναι απαραίτητη. Για το λόγο αυτό, το άτομο πρέπει να είναι σε θέση να ξεδιπλώσει την έννοια των κειμενικών κατασκευών, προκειμένου να κατανοήσει το νόημα του πλαισίου μιας φράσης.

Έτσι, όταν δεν υπάρχει σωστή ερμηνεία του μηνύματος, κατά συνέπεια δεν υπάρχει σωστή κατανόηση του μηνύματος.

Δημοφιλείς Αναρτήσεις, 2020

Δημοφιλείς Κατηγορίες

Top